Bir araç satın alma işleminde, her insan farklı unsurlara dikkat edebilir. Aracın teknolojik özellikleri, aracın motor gücü, aracın insana zevk veren konforu ve aracın dış görünüşü gibi pek çok özellikler insanların araç veya otomobil satın alırken tercih edebileceği kriterlerden olabilir.

Araç Tork Gücü

Güç ile iş yapabilme kabiliyeti unsurlarını göz önünde bulunduran alıcıların araçlarda önem vermesi gereken başlıca iki nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan birisi araç tork gücü, bir diğeri ise araç beygir gücüdür. Araç beygir gücü araç tork gücüne göre gündelik hayatta daha sık kullanıldığı için genel manada daha çok bilinen bir kavram olma özelliği taşır. Araç tork gücü ise belli bir araba bilgisi ve araç iç yapısı konusunda bilgisi olan kişilerin hafızalarında yer edinen bir sözcüktür.  

Arabalarla ilgili kavram ve terimlerden biri olan araç tork gücü, zaman zaman beygir gücü ile karıştırılmaktadır. Fakat beygir gücünden ayrılan özellikleri olmakla beraber bir arabayı oluşturan en önemli özelliklerdendir. Tork gücüne geçmeden önce tork sözcüğünün anlamını öğrenmek yarar sağlayacaktır.

Tork Nedir?

Tork Gücü, kısaca dönme kuvveti demektir. Tork, ağırlığa sahip bir cismin dairesel şekilde yer değiştirmesini sağlayan kuvvete denir. Buna ilaveten bir cismin kendi etrafında ya da sabit bir nokta etrafında dönme hareketi uygularken açığa çıkan kuvvete tork denmektedir. Tork, uzaklık birimi ile dönmeyi sağlayan kuvvet biriminin çarpımından torkun birimine ulaşılır. Torkun ne anlama geldiğini anlamak, torkun birimini anlamak demek olduğu için biriminden söz etmek gerekirse, torkun birimi; Newton-Metre veya Nm olacak şekilde gösterilir.

Günlük hayatta sıkça kullanılan arabalarda beygir gücü, kilowatt gibi kavramlara yer verildiği gibi,  torkun kavramının da etkisi vardır. Şöyle ki; araba motoru tork ile ilişkilendirilmektedir. Araba motorunun bir kuvveti vardır. Bu kuvvet torkla gösterilir. Çünkü araba motorları dönel bir şekilde çalışmakta ve açığa çıkan gücü iletmektedir.

Arabalarda torkun birinci görevi hızlanma esnasında sahip olunan hızdan daha yüksek hızlara çabuk bir şekilde ulaşılması, eğim yukarısına çıkılma sırasında ise araba yüklüyken ve havalandırma sistemleri açıkken arabanın çekişinin düşmemesinin sağlanmasıdır. Ayrıca arabalarda torkun bir diğer görevi ise vites büyütmelerinde ve küçültmelerinde ara hız artışlarının kolay alınmasına olanak sağlamaktır.

Tork ile ilgili kafalarda birçok soru yer alır. Tork değerinin ne anlama geldiği bu sorulardan sadece birisidir. Arabalardaki tork değerinden burada söz etmek gereklidir. Şöyle ki; arabalardaki tork değeri, motorda yer alan krank milinin dakikada aldığı dönüş sayısını gösterir. Bu dönüş sayısı, tekerleklere itme ya da dönme kuvveti olarak yansıyarak arabaların hızını ve çekiş ya da itiş kuvvetini etkilemektedir. Motorda bir nevi dişli vazifesini gören krank milinin yerlerini ve genişliklerini değiştirmek ve üzerinde bulunduğu pistonun kol ayarını değiştirmek kuvvet kolunu artırmanın yollarındandır. Dizel motor ve benzinli motorların piston kolu uzunluğu birbirinden farklıdır. Bu farklılık dizel motorlu araçların daha yüksek tork değerine sahip olmasına neden olmuştur.

Şimdi araç beygir gücü ile sıkça karıştırılan tork gücüne yer verilecektir.

Tork Gücü Nedir

Tork Gücü Nedir

Araç Tork gücü Nedir?

Araba satın alınırken pek çok özellik incelenmelidir. Kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken özellikler vardır. Bu özelliklerden birisi de araç beygir gücü gibi araç tork gücüdür. Detaylı bir araştırma yaparak araba satın alacak olan kişiler araç tork gücünü de araştıracakları özelliklerin arasında koyarlar. Çünkü bir arabanın gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri de araç tork gücüdür. Genellikle araç beygir gücü ile karıştırılan araç tork gücünün kısaca tanımını vermek gerekirse, aracın hareket edebilmesi için motorunda oluşan ve tekerleklere aktarılan döndürme kuvvetidir.

Döndürme kuvveti anlamına gelen tork gücü, aracın motorunda bulunan ve bir nevi dişli görevi gören krank milinin bir dakikada aldığı dönüş sayısıdır. Bu dönüşlerin sayısının az ya da çok olması, aracın elde edeceği çekiş gücüne etki eder. Krank mili sebepli dönüşlerin açığa çıkardığı kuvvetin etki ettiği çekiş gücü, aracın araç tork gücüdür. Bu güç tekerleklere etki ederek aracın yol almasını ve dolayısıyla aracın gücünü belirler. Bu çekiş gücünün yüksek olması, tork kuvvetinin de yüksek olmasına işaret eder. Buna göre araç tork gücünün yüksek olması ile araç ağır maddeleri daha rahat çekebilecek ve taşıyabilecektir. Bu durum ise kamyonet, tır ve traktör gibi motorlu araçların tork kuvvetinin normal otomobillere göre daha yüksek olmasını sağlar ve kamyon, tır gibi araçların oldukça ağır malzemeleri de rahatlıkla taşıyabileceği anlamına gelir.

Tork Gücü İle Beygir Gücü Arasındaki Farklar

Araç tork gücü ile araç beygir gücü otomobil kullanıcılarının sıklıkla karıştırdığı alanlardan biridir. Oysa ki; araç beygir gücü aracın daha çok hızıyla ilgiliyken, araç tork gücü ise aracın çekiş gücüyle ilgilidir. Ancak her iki terim de aracın motoruyla ilgilidir.

Araç beygir motor gücü, bir aracın erişebileceği azami hızı gösterir. Araç beygir gücünün yüksek olması, aracın düz yolda yüksek hızlara daha kısa sürede çıkılabilmesini sağlamaktadır. Aracın tork gücü olmaksızın düz bir yolda ilerleyen özellikleri aynı olan iki araçtan araç beygir gücü yüksek olan araç diğerinden daha yüksek hıza erişebilir. Diğer bir deyişle, araç beygir gücünün etkisini aracın hız göstergesi üzerinde görmek daha büyük bir olasılıktadır.

Araç tork gücünde, araç beygir gücünden daha farklı değişkenler gündeme gelmektedir. Araç tork kuvveti yüksek olan bir araç yüksek hızlara daha süratli bir şekilde erişmekte olup, araç tork gücünün etkisi eğimli yerlerde daha iyi sonuç verir. Yani, eğimli bir yolda aynı araç beygir gücüne sahip iki araçtan araç tork kuvveti daha yüksek olan araç yüksek hıza diğer araca göre daha çabuk ulaşır.

Bir araç tork gücünün göstergesi aracın devir göstergesidir. Araç yüksek hıza ne kadar az zamanda çıkmakta ise aracın tork kuvveti o kadar yüksek demektir. Bunlara ek olarak araç beygir gücü ile araç tork gücü arasında bir bağıntı bulunmamaktadır. Halk arasında ‘’1 araç beygir gücü kaç araç tork gücüne eşittir’’ diye yanlış bir algı oluşmuştur. Tamamen yanlış bir algıdır.

Tork Gücü Beygir Gücü

Tork Gücü Beygir Gücü – Araç Tork Gücü

Dizel Araçta Tork Gücü Nedir? Benzinli Araçla Arasında Ne fark Vardır?

Araçlar motorların kullandığı yakıt türüne göre ikiye ayrılırlar. Birisi yakıt olarak benzini kullanan araçlar, bir diğeri ise yakıt olarak dizeli kullanan araçlardır. Burada ‘’dizel araçlar mı benzinli araçlara mı daha avantajlı araç tork gücüne göre?’’ sorusu akıllara gelmektedir. Dizel motorun daha avantajlı olduğunu düşünenler de vardır; benzinli araçların daha avantajlı olduğunu düşünenler de vardır. Hangi düşüncenin doğru olduğunu anlamak için araçların iç yapısını, çalışma prensiplerini bilmek de yarar vardır. 

Dizel benzinle çalışan araçların motorlarına ait piston kolu, benzinle çalışan araçların piston kolundan daha uzun yapılmıştır. Dizel araçlarda bulunan piston kolu yüksek oranda dönme kuvveti sağladığı için dizel motorlu araçlarda tork gücü benzinle çalışan araçlardan daha fazladır. Böylece aracın yakıtın tüketiminin daha sınırlı olmasını sağlayan yardımcı etkenlerden biri de ortaya çıkmış olur. Daha farklı açıdan bakılınca, dizel araç kullanımının daha avantajlı ve daha etkili etkili olduğu söylenebilir. Şöyle ki, iki araçtan biri dizel, diğeri benzinli olsun. Bu iki araç da aynı tork gücüne sahip olsunlar. Burada dizel araç, araç tork gücüne daha düşük devirde ulaşır. Bu nedenle kullanıcıya dizel araç daha fazla avantaj sağlamış olur. Benzinli araçla, dizel araç arasındaki farkı şöyle daha iyi anlarız. Bir düzel araç yokuş yukarı çıkarken, üçüncü vitesteyken, gaza basıldığında hız kaydedecektir. Aynı durum benzinli araç için geçerli olmayacak ve benzinle çalışan araç yokuş yukarı çıkarken hızlanmaz ve daha düşük vitese almak gerekir. Dizelle çalışan motorlu araçlar düşük devirlerde çok yüksek oranda çekiş gücüne ulaştığı için otomobillerde genellikle tercih edilir. Bazı dizel araçların devir dakika bilgilendirmesi bir tek değer olarak değil de bir aralık olacak biçimde de verilebilir. Bu durumda aracın bilgisi verilen aralıkta tek bir tork değeri olduğu anlaşılır.

Okuyunuz: Motor Performans Testi

Araç Motor Gücünü Oluşturan Beygir Gücü ile Tork Gücü Ne Olmalıdır?

İnsanlar araçlarını ya şehir içinde, insanların içinde ya da şehirden uzakta otobanda kullanırlar. Bu durumda araçların iç yapısının ve niteliğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor çünkü şehir içinde belli bir hız limiti uygulanmakta ve dolayısıyla bu hız değerinin aşılmaması gerekiyor. Hız değerlerine çok dikkat edilmeli aynı zamanda.

 Sahip olunan aracın hızına direkt olarak etki eden değerler ve kavramlar vardır. Aracın daha sık nerede kullanılacağına dikkat edilerek aracın özelliğine göre araç satın alma işlemi bu şekilde yapılmalıdır. Şehir içinde araç kullanılacaksa hızlanması kısa sürede gerçekleşmeyen araçlar tercih edilmelidir. Ancak eğer şehir dışında, otobanda araç kullanılacaksa ona göre hız yapılacak araçlar tercih sebebi sayılmalıdır. Aracın hızına etki eden kavramlardan olan araç beygir gücü ile araç tork gücüne dikkat edilmelidir. Satın alınacak araçların bu iki özelliğine çok dikkat etmek gerekir. Anında hız alan araçlardan olan araç tork gücü yüksek bir araç şehir içinde pek tercih edilmemeli, ani hızlanma yapan bu tür araçlara otobanda tercih edilebilirler.

Araç motorunun gücü, hızlanma açısından bakıldığında beygir gücü; çekiş gücü bakımından değerlendirilmek isteniyorsa araç tork gücüne dikkat edilmelidir. Şehir içi araç kullanımında 90 Hp (Beygir Gücü) yeterliyken, çekiş gücü bakımında uygun bir araç için ise 200 Nm den daha yüksek bir araç  tork gücü değerine sahip araçlar tercih edilmelidir.

Tork Gücü Mü? Beygir Gücü Mü? İbre Hangisinden Yana?

İlk olarak şunun belirtilmesi lazım.  Araç tork gücü ile araç beygir gücü birbirinden ayrılmaz iki kavram ve araç motorlarına ait iki ana özelliktir. Yüksek araç beygir gücüne sahip bir araç düşük değerde bir araç tork gücüne sahipse, o araçtan pek bir şey beklenemez. Yani bu aracın azami hıza ulaşması için çok fazla zaman ve güç harcaması lazım. Ancak genelde yüksek beygir gücüne sahip araçların araç tork kuvveti de yüksek oluyor. 

Esasında tork mu beygir mi diye iklemde kalmak çok anlamsız. Çünkü bu ayrımı yapacak olan seçimler ve araç kullanma zevkidir. Eğer araçtan bekleneler tutarlı ve istikrarlıysa istenen özellikte araç bulunması çok daha kolay olacaktır. Aracın yüksek hızlara hemen ulaşması isteniyorsa yüksek araç tork gücüne sahip araçlar tercih sebebi olmalıdır. Eğer aracın uzun yolda aniden hızlanması istenmiyor, ancak hızını koruması isteniyorsa da yüksek araç beygir gücüne önem verilmelidir.

Maksimum Araç Tork Gücü, Maksimum Araç Beygir Gücü ve Maksimum Araç Devir Sayısı

Araçların kendi belli başlı özelliklerinden olan araç tork gücü, araç beygir gücü ve bunlara bağlı olan araç devir sayısının maksimum değerlere çok hızlı veya yavaş ulaşması merak konusudur. Acaba ne daha iyi araç için? Yüksek devir iyi bir şey midir? Yoksa arabadan zaman mı çalıyor? Yoksa arabanın gücünü daha çok harcatmasına mı sebebiyet veriyor? Bütün bunların cevabı burada saklı.

Düşük devir sayılarına ulaşmak için kullanılan maksimum araç tork gücü miktarı, şehir içinde kullanımlarda bir kolaylık sağlar ve düşük devir sayısına yüksek tork gücü şehir hayatında güzel bir seçenek oluyor. Çünkü daha düşük devirlerde maksimum araç tork gücüne ulaşılması demek, daha az yakıt kullanmak demek ve kalkış, yokuşlarda daha iyi bir hız ivmelenmesi demektir.

Örneğin, maksimum devire 7000 devirde ulaşan bir araç olsun. Bu araç maksimun araç tork gücüne 3400 devirde ulaşsın ve ayrıca maksimum araç beygir gücü değerine 6500 devirde ulaşşın. Böyle bir durumda gaza basılmıyorsa, şehirde yolculuk yaparken aracı en yüksek vitese çıkararak maksimum araç beygir gücüne çıkmak ihtimal dâhilinde değildir. Ancak burada maksimum araç beygir gücüne ulaşılmamasına karşın maksimum araç tork gücüne ulaşılabilir. Böylece aynı zamanda düşük devirlerde gereken motor gücüne ulaşmak, yolda ilerlemek için harcanacak yakıt miktarının da daha az değerlerde olmasını sağlar.

Sonuç Olarak Dizel Araç Mı Yoksa Benzinli Araç Mı Araç Tork Gücünde Daha Avantajlı?

Araçların, araç motorlarının gıdası olan yakıt türüne göre iki ayrıldığı ve hangi yakıtın neye iyi geldiği bilinen bir gerçek. Yakıtı benzin olan araçların hangi alanlarda daha üstün olduğu ve yakıtı dizel olan araçların hangi durumlarda üstünlük sağladığı da diğer önemli gerçek. Bu gerçeklere göre araç satın alacakların hangi yakıt türüne göre tercih yapacakları çok önemli bir konudur. Böylece dizel bir araç ve benzinli bir araç farkı pek çok yerde karşılaşılan bir konu haline gelmiştir. Araçların en önemli iki özelliği olan araç beygir gücü ile araç tork gücü bu alanda ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle araç beygir gücü ile araç tork gücü ve benzinli araç ile dizel araç arasındaki ilgi ve ilişki merak edilen konulardan biri haline gelmiştir.

Yakıtı dizel olan aracın mı yoksa yakıtı benzin olan aracın mı tork kuvveti daha iyi durumda? Sorusunun cevabı çok basit. Çünkü araç tork gücüne direkt olarak etki eden unsur motorun temel parçalarından olan ve pistonda aldığı gücü krank miline aktaran piston koludur. Hangi araçlarda piston kolu daha uzun ise onun krank miline aktaracağı güç de büyük olacağından piston koluna ayrı bir önem vermek gerekir burada.

Yapısı gereği dizel araçların piston kolu benzinli araçlara göre daha uzun yapılmıştır. Bu uzun piston kolları araç çekiş gücüne yardım eder. Çekiş gücü araç tork gücüne etki eder. Aracın çekiş gücü ne kadar yüksekse tork gücü de o oranla daha yüksek olur. Bunlara ek araç tork gücü ne kadar yüksekse aracın yük taşıma kapasitesi de o denli yüksek olur ve yokuş yukarı çıkarken aracın hız alması mümkün olur. Ayrıca aracın devir bilgisi tork gücüyle ilgili bir kavramdır.