cigli oto ekspertiz
Experix İzmir-Çiğli Bayi
Kurumsal, Garantili Profesyonel Oto Ekspertiz
konum
hemen ara
shbet
whatsapp
Antalya Oto Ekspertiz Merkezi 2

Çiğli Oto Ekspertiz Merkezi

Çiğli Oto Ekspertiz Araç satın alımlarında söz konusu olan araçların temiz olması alıcı taraflar için çok önemlidir. Ancak bu durum da her zaman alıcı tarafından kontroller sağlanamamaktadır. Satıcı taraf araçlarda yer alan kusurları gizleyebilmektedir. Hatta alıcılara, herhangi bir kusur olmadığını beyan edebilmektedir. Bu gibi durumlarda da araç değeri yüksek oranda belirlenmiş olacaktır. Araçların temizliğinden emin olabilmek içinse tek yapılması gereken Çiğli Oto Ekspertiz firmalarından destek alınmasıdır.

Çiğli Oto Ekspertiz Nedir?

Özellikle ikinci el araç alacak olan kişilerin, söz konusu olan araçlarda herhangi bir değişen parça ya da hasar durumunun belirlenmesi için araçların ekspertiz raporunun alınması gerekmektedir. Satın alınacak olan aracın geçmiş kayıtlarında herhangi bir değişen parça ya da mekanik aksamlarında bir sorun var mı diye bir yetkili tarafından bakılması gerekir. Bu kapsamda yapılan işlemlere “oto ekspertiz “ adı verilmektedir. Yapılan işlemlerin sonucunda araç için bir raporlama yapılır. Bu rapora göre de alıcı, alacak olan araç hakkında tüm detaylara ulaşmaktadır. Bu açıdan belirli ve tanınmış olan firmalardan Çiğli Oto Ekspertiz hizmeti alınmalıdır. Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri esnasında, araçların geçmişinde yaşamış olduğu trafik kazalarını ve ileride meydana çıkacak masrafların tespiti yapılmaktadır.

Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri sonucunda da tüm detaylar hem sunum hem de  rapor şeklinde taraflara bildirimleri sağlanır. Çiğli Oto Ekspertiz raporu içerisinde yer alan tüm detaylar eksiksiz bir biçimde bildirilmektedir. Alıcıların ikinci el araç alması esnasında dikkat edilmesi gereken tüm hususlar raporda belirtilmiştir. Çiğli Oto Ekspertiz hizmetlerinde, satın alımı planlanan aracın ; beygir gücü, kaporta gibi bir çok noktalarının kontrolleri sağlanarak tespiti yapılmaktadır.

Oto Ekspertiz işlemleri yasal olarak yapılması gereken zorunlu bir uygulamadır.

Çiğli Oto Ekspertiz

Çiğli Oto Ekspertiz

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi, işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılır.

(6) Bakanlık, yetki belgesinin içeriği ile yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yukarıda yer alan yönetmelik maddesi kapsamında Oto Ekspertiz işlemleri esnasında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konulardır. Yasla açıdan düzenlemeye tabi olan bu konunun önemi buradan anlaşılmaktadır. İleride yasal ve yönetmeliğe uygun olmayan bir durumun ortaya çıkması halinde süreç yorucu olabilmektedir. İleride olumsuz bir durum ile karşılaşmamak için mutlaka yasal hakların bilinmesi en doğrusu olacaktır. Konuyla ilgili olarak ekspertiz firmalarından destek alınmalı ve de bilinç kazanılmalıdır.

Çiğli Oto Ekspertiz 2. El Araçlar İçin mi Yapılır?

Oto Ekspertiz işlemlerine bakıldığında ; araçlar için uygulanmakta olan araçlar için profesyonel olarak test işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bu işlemler elbette her araç için uygulanmaz. Ancak özel talepler sonucunda sıfır araçlara da oto ekspertiz raporu istenebilmektedir. Satıcı taraf veya taraflar tarafından, araç satın alacaklara detaylı olarak bilgi verilmemiş ise alıcılar ileri de sorun yaşayabilirler. Bu sebepten ötürü araç kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Çiğli Oto Ekspertiz raporu sayesinde araç içi ve dışında yer alan tüm sorunların tespitinin yapılması sağlanır. Bu şekilde güvenli alışveriş yapılarak yasal olarak konumlar sağlanmış olacaktır.

Oto Ekspertiz Çiğli

Oto Ekspertiz Çiğli

Ekspertiz İşlemlerinde Kullanılan Cihazlar

Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri genelde araç alım ve satım resmi işlemlerinde yapılmaktadır. Alıcılar ve satıcıların arasında güven ortamının oluşması içinde bu işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri alıcı ve satıcı olan tarafların yasal olarak haklarını da korumaktadır. Bu kapsamda yapılan işlemler de kullanılacak olan cihazların özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri yapılmadan evvel, satın alınacak olan araçların, kontrollerinde kullanılan cihazlarda büyük önem taşımaktadır. Çünkü rapor düzenlenmesi yapılırken verilerin doğru olması gerekmektedir.

Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri esnasında birçok farklı makine kullanılmaktadır. Çiğli Oto Ekspertiz cihazları, kontrollere uygun olarak ve de diğer tüm işlemlerin tamamlanması üzerine uygunluk kontrolleri de  yapılmaktadır. Oto Ekspertiz kontrollerinde kullanılan cihazlarla ilgili detaylara bakacak olursak şu şekildedir :

• Süspansiyon Kontrol Cihazı

• Kaporta ve Boya Kontrolü Cihazı

• Yönetim Paneli

• Lift

• Arıza Tespit Cihazı

• Akü Test Cihazı

• Lastik Hava Basıncı Hava Saati

• Dinamometre

• Fren Hidrolik Test Cihazı

• Boya Kalınlığı Tespit Cihazı

• Fren Testi Cihazı

• Lastik Diş Derinlikölçeri

Yukarıda yer alan tüm cihazlar Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri esnasında bulunması gereken cihazlardır. Bunlara ek olarak bu cihazların TSE standartlarına uygun olması da gerekmektedir. Bazı Çiğli Oto Ekspertiz firmalarında bu cihazlara ek olarak farklı cihazlarda kullanılmaktadır. Hatta talep ve ihtiyaç olması halinde farklı kontrollerde sağlanmaktadır.

Bu cihazların TSE standartlarına ve güncel teknolojiye uygun olması halinde elde verilerde herhangi bir hata problemi ortaya çıkmayacaktır. Kullanılan bu cihazlar ile elde edilen verilerin rapora aktarımı gerçekleşecektir.

Çiğli Oto Ekspertiz işlemlerine detaylıca bakacak olursak ; araçların ilk evvel dış kısmında kontroller sağlanmaktadır. Daha sonrada aracın iç kısımlarında da kontroller sağlandıktan sonra rapor oluşturulması yapılır. Öyle ki Oto Ekspertiz raporu içerisinde kontrollerin sağlandığı yerlerle ilgili olarak örnek bir resim de oluşturulur.

Araçların iç kısımlarında kontrol sağlanmış ise; tüm kontroller madde madde rapor içerisinde yer alacaktır. Ekspertiz işlemleri firmadan firmaya değişkenlik gösterse de yukarı da yer alan kontrollerin yapılması gerekmektedir. 

Garantili Oto Ekspertiz

Oto ekspertiz işlemlerinde elde edilen tüm sonuçlar raporda belirtilir. Ancak bazı durumlarda ; oto ekspertiz firmasından kaynaklanan cihaz veya çalışan hatası sebebiyle yanlış veriler elde edilmektedir. Bu kapsamda da bazı firmalar, müşterileri mağdur olmasın diyerek garantili hizmet vermektedir. Bu sayede de yasal sorunların önüne geçilmektedir. Çiğli Oto Ekspertiz raporunun geçerlilik süresine bakacak olursak yasal açıdan bir belirlenme yapılmamıştır. Ancak raporların güncel olması için garantili ekspertiz yapılması en iyisidir. Ayrıca bu şekilde güven raporu oluşmuş olacaktır.

çiğli-izmir-oto-ekspertiz

çiğli-izmir-oto-ekspertiz

Kurumsal Oto Ekspertiz

Oto Ekspertiz Çiğli işlemleri için birçok farklı firma ismi bulunmaktadır. Ancak bu firmalar arasında en iyisine ulaşmak için ; profesyonel olarak incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda da sizler tarafından belirlenmiş olan firmalarla iletişim kurulması sağlanmalıdır. Oto Ekspertiz için Çiğli’de birçok firma yer almaktadır. Ancak profesyonel olarak hizmet alınması daha sağlıklı olacaktır. Kurumsal ekspertiz hizmeti alınması garanti içinde büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili  detaylı bilgi almak için Çiğli Oto Ekspertiz firmaları ile ön görüşme sağlanmalıdır.

İzmir oto ekspertiz firmaları arasında Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri kullanıcıların fark edemeyeceği tüm  ayrıntılar incelenmektedir. Bu saye de elde edilen verilerle, aracın gerçek değeri belirlenmektedir. Araçlarım satın alımı yapıldıktan sonra herhangi bir mekaniğinde bozulmanın olması halinde ek olarak masraflar meydana gelecektir. Ya da aracı gerçek değerinin üzerinde almış olacaklar. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için mutlaka Çiğli Oto Ekspertiz işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Çiğli Oto Ekspertiz Fiyatları

Oto Ekspertiz yaptırılmak istenen araçlar için genelde bir ücret standardı bulunmamaktadır. Ancak, araçların özellikleri ya da tercih edilen firmanın hizmet kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Firmadan firmaya ve paket içeriğine göre şekillenen bu fiyatlandırmanın belirlenmesi için firmalar ile iletişime geçilmelidir. Oto ekspertiz işlemleri için Çiğli’de birçok firma yer almaktadır. Ancak en kaliteli hizmeti almak için iyi bir araştırmanın yapılması gerekmektedir.

İzmir Çiğli oto ekspertiz computest, işlemleri için Çiğli Oto Ekspertiz Fiyatları konusunda bilgi almak çok önemlidir. Belirlenmiş olan fiyatlar hakkında elbette net bir bilgi aktarımı yapmak mümkün değildir. Ancak, firma tarafından yapılmış olan tüm kontrollerin fiyatları kalem kalem olarak taraflara iletilecektir. Bu sebepten ötürü de Oto Ekspertiz raporu içerisinde yer alan tüm hizmetler kapsamında fiyatlandırma da farklılıklar olacaktır. Çiğli Oto Ekspertiz Fiyatları için ufak bir araştırma yapıldığında elde edilen sonuçlara göre fiyatlandırma aralıkları 150 ila 600 TL arasında değişiklik göstermekle birlikte sabit ücret bulunmamaktadır.

Çiğli Oto Ekspertiz Ücretleri, raporu hazırlayacak olan firmalara, ekspertiz detaylarına ve araç özelliklerine göre özellikle tarafların özel taleplerine göre değişiklik gösterecektir. Burada önemli olan tam teşekküllü olarak ekspertiz kontrollerinin sağlanmasıdır. Rapor içerisinde yer alan detaylar, sunum şekilleri, işlemi yapan uzman sayısı kapsamında alternatif fiyatlandırmalar ortaya çıkacaktır.

Yukarıda yer alan tüm detaylar Çiğli Oto Ekspertiz işlemleri konusunda merak edilenler derlenerek hazırlanmıştır. Unutulmamaldır ki ; ikinci le araç alım ve satım işlemlerinden evvel oto ekspertiz işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Bunun ana nedeni ise; kayıt dışı olabilecek olan kazaların sonucunda değişen parçaların olabileceğidir. Değişen parçalar hakkında tüm bilgilerin, satış işlemi öncesinde bilinmesi gerekir. Aksi halde yasal açıdan olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca imkan dahilinde varsa satın alımı öncesinde test sürüşü yaptırılmalıdır.

Oto Ekspertiz fiyatlandırmaların da en çok merak edilen ücretin kim tarafından ödeneceğidir. Özellikle ikinci el araç satış işlemleri öncesinde araçlar hakkında bir bilgi talebi olursa; bilgi talebinde bulunan kişi tarafından bu ücretin ödenmesi gerekecektir. Ayrıca satış işlemi öncesinde satıcı taraf güven ortamını oluşturmak içinde, kendi talebiyle bu işlemi yaptırabilir. Elbette bu durumda da satıcı taraf oto ekspertiz ücretini ödeyecektir. Eğer taraflar kendi aralarında anlaşma sağlamış iseler ortaklaşa olarak ta ödemeyi gerçekleştirebilirler. Fiyatlandırma konusunda Oto Ekspertiz firmaları ile ön görüşme sağlanmalı ve bilgi alınmalıdır. 

Çiğli Ekspertiz

Çiğli Ekspertiz

Çiğli Experix Bayi

Çiğli Experix Bayi

oto-ekspertiz-çiğli

oto-ekspertiz-çiğli

çiğli-oto-ekspertiz-experix

çiğli-oto-ekspertiz-experix

çiğli-oto-ekspertiz

çiğli-oto-ekspertiz

Gaziemir  Oto Ekspertiz Şubemiz için Link Tıklayabilirsiniz.

Çiğli Oto Ekspertiz

Çiğli Oto Ekspertiz Fiyatları 250 lira ile 1350 lira arasında değişmektedir.

Çiğli Oto Ekspertiz Paketleri arasında Conta Testinden, Kaporta, Motor ve Airbag Kontrollerine kadar tüm paketler mevcuttur.

Çiğli Oto Ekspertiz Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayisi ve Kurumsal bir Markadır.

Çiğli oto ekspertiz Garantili olarak oto ekspertiz hizmeti sunmaktadır?

Çiğli Oto Ekspertiz Kurumsal Experix Bayisi Küçük Çiğli mahallesi Ata sanayi girişi 8780/11. sokak, Numara:27, 35620 Çiğli/İzmir Konum: https://g.page/r/CbtYNknO2Cs_EAE

Çiğli oto Ekspertiz Notere Sadece 250 Metre Yürüme Mesafesindedir.

4.9/5