“Direksiyon boşluğu neden olur?” sorusu, araç kullanan insanların en fazla cevap aradığı sorulardan birisidir. Direksiyon boşluğu en basit tabirler, direksiyon sistemindeki aşırı boşluk şu şekilde tanımlanabilir: direksiyon simidi, tekerlekler dönmeden 2,5 ila 4 cm’den fazla döndürülebiliyorsa direksiyon boşluğundan söz edilmektedir. Direksiyon simidi gevşek olduğunda, sürücülerin ön tekerleklerin konumunu doğru bir şekilde ayarlamaları zorlaşır. Direksiyon sistemleri genellikle daha büyük problemler hakkında uyarı verir ve aşırı oynama genellikle aşınmış direksiyon rafları ve rot başlarından kaynaklanır. Direksiyon parçaları, güvenlik açısından kritik parçalar olarak kabul edilir. Bu nedenle herhangi bir sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek oldukça önemlidir.

Direksiyon Boşluğu Neden Olur?

Direksiyon Boşluğu Neden Olur?

Direksiyon Boşluğu Neden Olur

Direksiyon Boşluğunun Fazlalaşması Neden Olur?

Direksiyon boşluğunun fazlalaşması şu sebeplerle olmaktadır:

Aşınmış Direkler

Bugün üretilen hemen hemen tüm arabalar, kremayer ve pinyon olarak bilinen bir tür direksiyon sistemi içerir. Raf ve pinyon sistemleri, tekerlekleri hareket ettirmek için bağlantı çubukları olarak bilinen bileşenleri kullanır. Direksiyon rafının her iki ucunda bulunan bağlantı çubukları, direksiyon simidinin hareketi ile bağlantılı olarak tekerlekleri içeri ve dışarı iter ve çeker.

Bağlantı çubukları, yıllar geçtikçe çok fazla aşınma ve yıpranma yaşama eğilimindedir. Rot kolları, direksiyonu her çevirdiğinizde düzenli kullanım deneyimi yaşamanın yanı sıra, tekerleklerden yukarı doğru hareket eden birçok titreşimi de emer. Bordürleri patlatmak, çukurlara çarpmak ve küçük çukurlara girmek, bağlantı çubuklarına çok fazla baskı uygulayabilir.

Aşınmış bağlantı çubukları artık tekerleklerinizin tam olarak yerinde kalmasını engeller. Sonuç olarak, çeşitli belirtiler fark etmeye başlayabilirsiniz. Arabanızın bir tarafa çekme eğiliminde olduğunu veya lastiklerinizin düzensiz şekilde aşındığını görebilirsiniz. Ek olarak, direksiyon simidinizin ellerinizde özellikle gevşek veya titrek hissettiğini fark edebilirsiniz.

Aşınmış Pitman Kolu

Pitman kolu ayrıca direksiyonunuz ve tekerlekleriniz arasında bir bağlantı oluşturmada önemli bir rol oynar. Pitman kolu doğrudan direksiyon kutusu sektör miline bağlanır. Orada, Pitman kolu sektör milinin açısal hareketini tekerleklerinizi kontrol eden doğrusal harekete çevirmek için çalışır. Bu açıklamayı biraz karmaşık bulduysanız endişelenmeyin.

Anlaşılması gereken en önemli şey, Pitman kolunun yıpranmaya başladığında nasıl davrandığını bilmektir. Pitman kol aşınmasının yaygın belirtileri neredeyse her zaman direksiyonunuzun hareketini belirler. Direksiyon simidinizde gevşeklik ve aşırı oynama olduğunu göreceksiniz. Tekerleklerinizin tepki vermesini sağlamak için direksiyon simidini normalden daha fazla çevirmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

Gevşek direksiyonun ana belirtisi ve muhtemelen ilk fark edeceğiniz şey, bir dönüş yaptığınızda devrilmektir. Bu durum “Serbest oynama” olarak da bilinir. Bir dönüş yaptığınızda direksiyonunuzun istediğinizden biraz fazla ileri gittiğini ve hareketi düzeltmeniz gerektiğini fark edeceksiniz.

Fark edebileceğiniz başka bir belirti, yolda bir tümseğe çarptığınızda gelen bir çarpma sesidir. Son olarak, otoyolda veya daha yüksek hızlarda seyahat edebileceğiniz başka bir yoldaysanız, direksiyonda bir titreme hissedebilirsiniz veya arabanın olması gerekenden daha fazla bir yandan diğer yana hareket ettiğini hissedebilirsiniz.

Yukarıdakilerden herhangi birini veya bunların bir kombinasyonunu fark ederseniz, direksiyon hızla bozulabileceğinden aracınızı tamirciye götürmenin zamanı gelmiştir. Bu tür bir bozulma nedeniyle parçaların ayrılması ciddi bir kazaya neden olabilir. Direksiyonunuzun gevşek olduğunu düşünüyorsanız, en iyi şey, mümkün olan en kısa sürede durmak ve arabanızı tamircinize kontrol ettirmektir.

Olası sorunları belirlemek için direksiyon sisteminin görsel olarak incelenmesi önerilir. Bunu yapmanın en iyi yolu, aracın zeminde tam ağırlığını direksiyon ve süspansiyon sistemi üzerinde tutmasını gerektirir. Çünkü aracı kaldırmak, herhangi bir boşluğu ortadan kaldırarak bileşenleri birbirine kilitleme veya birbirine sıkıştırma etkisine sahiptir. Bir yardımcıdan direksiyon simidini bir yandan diğer yana, ancak direnç hissedilene kadar çevirmesini isteyin. Direksiyon simidinin bu şekilde hareket ettirilmesi şunları ortaya çıkaracaktır:

Rotlarda Serbest Oynama

Rot uçları, adından da anlaşılacağı gibi, direksiyon rafının uçlarında bulunur ve rafı, direksiyon mafsalı veya göbek taşıyıcısına bağlar. Bunlardaki herhangi bir boşluk, izlemeyi etkiler ve genellikle lastiklerin dış kenarında eşit olmayan aşınma olarak görüntülenir. Bu durum, sürüş veya frenleme sırasında aracın bir tarafa kaymasına da neden olacaktır.

Direksiyon Rafında Serbest Oynama

Hafif araçların çoğu kremayer ve pinyon direksiyon kullanır. Direksiyon rafı esasen uçlarında yivli düz bir çubuktur. Bu kamalar pinyondaki benzer kamalar ile birleşir ve direksiyon çevrildiğinde direksiyonun çalışmasına izin verir. Direksiyon rafları oldukça sağlamdır ve genellikle onlarla ilgili çok bir sorunla karşılaşılmaz. Sorun ortaya çıkarsa, rafın her iki tarafındaki burçlar arızalanma eğilimi gösterir. Direksiyonda oynamaya izin veren de bunlardır.

Okuyunuz: Direksiyon Titremesi Neden Olur?

Rotillerde Serbest Oynama

Sürücü girdilerine yanıt vermek ve tekerlekleri döndürmek için bilyeli mafsallar, direksiyon mafsalının dönmesine izin verirken süspansiyonun yukarı ve aşağı hareket etmesine izin verir. Aşınmış bilyeli mafsallar, tekerleklerin kamberini etkiler ve sürücü girdilerine zayıf tepki vermenin yanı sıra otomobilin bir tarafa çekme eğilimi ile sonuçlanır.

Süspansiyon bileşenlerinin bakımı için genellikle özel alet ve ekipmanlar gerekir. Herhangi bir süspansiyon bileşeninin değiştirilmesinden sonra tekerlek hizalaması yapılmalıdır. Araç üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce daima araç üreticilerinin onarım tavsiyelerine başvurmak önemlidir.

Olası direksiyon boşluğu sorunları ve çözümleri aşağıdaki gibidir:

 • Düzensiz lastik aşınması: Arızalı direksiyon parçalarını değiştirin. Tekerlek hizalaması gerçekleştirin.
 • Gevşek direksiyon dişlisi (raf veya kutu) montajı: Direksiyon dişlisi montaj cıvatalarını sıkın/montaj burçlarını değiştirin.
 • Gevşek tekerlek yatakları: Rulmanları ayarlayın veya değiştirin.
 • Aşınmış avara kolu veya pitman kolu (takılıysa): Avara kolunu veya pitman kolunu değiştirin.
 • Aşınmış rot uçları: Rot uçlarını değiştirin.
 • Aşınmış raf biter: Raf uçlarını değiştirin.
 • Aşınmış direksiyon kaplini: Direksiyon kaplinini değiştirin.

Direksiyon simidi, bir otomobil için en temel görevlerden birini gerçekleştirir: tekerleklerinizin hangi yöne baktığını yönlendirmek. Görünüşte basit olan bu görevin arkasında, her biri arabanızı yönlendirmede önemli bir rolü olan karmaşık bileşenlerden oluşan bir ağ yatar. Bu bileşenlerden herhangi biri bakıma muhtaç duruma düşerse, tüm sistem sonuçlardan zarar görebilir.

Direksiyon sisteminizde bir şeylerin ters gittiğine dair en yaygın işaretlerden biri, ellerinizde gevşek hisseden bir direksiyondur. Böyle bir gevşeklik genellikle bir oynama hissi olarak kendini gösterir ve bu da tekerleklerinizin hangi yöne döndüğünü söylemeyi zorlaştırabilir.

Dire

Direksiyon Boşluğu Araca Zarar Verir mi?

Direksiyonun gevşemesinin üç ana nedeni vardır:

 • Direksiyon simidini direksiyon kolonuna bağlayan direksiyon kutusunu, kremayerini veya pinyonu bağlayan aşınmış bağlantılar.
 • Direksiyon kutusunu ön tekerleklere bağlayan bağlantılar.
 • Tekerleğin dönmesini sağlayan ve lastikleri doğru konumda tutan ön süspansiyon parçaları.

Bu durumun teşhis edilmesinin ve çözülmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Tamirciniz, sorunu çözmek için sorunun tam olarak nerede olduğunu belirlemelidir. Bunun için aşağıdakileri yapacaktır:

 • Araç dururken direksiyon simidini çevirin ve bir meslektaşınıza tekerleklerin nasıl döndüğünü kontrol ettirin. Tekerlekler, jantta yaklaşık 7 cm’lik bir dönüşle dönmeye başlamalıdır. Bundan daha az olması bir sorun olduğunu gösterir.
 • Direksiyon kutusunu kontrol etmek için arabayı bir vince yerleştirecek ve kaldıracaklar. Her bir direksiyon bağlantısını kontrol etmek için arabanın altına girmesi gerekecektir.
 • Direksiyon kutusunda aşınma ve yıpranma veya kutudaki düşük yağ seviyeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edeceklerdir.

Pitman kol aşınmasının bir başka işareti, yolda giderken arabanızın sola ve sağa gitme eğilimini içerir. Aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürün. Pitman kolunuz tamamen başarısız olursa, arabanızı hiç yönlendiremezsiniz.